Silence Kills, Speak Up

Silence can be deceptive. Speak up, you may never get a chance to say what you wanted to.
Vande Maataram....

“Vande maataraM"
sujalaaM suphalaaM malayaja shiitalaaM SasyashyaamalaaM maataram

Shubhrajyotsnaa pulakitayaaminiiM
pullakusumita drumadala shobhiniiM
suhaasiniiM sumadhura bhaashhiNiiM
sukhadaaM varadaaM maataraM

Koti koti kantha kalakalaninaada
karaalekoti koti bhujai.rdhR^itakharakaravaale
abalaa keno maa eto bale
bahubaladhaariNiiM namaami taariNiiM
ripudalavaariNiiM maataraM

Tumi vidyaa tumi dharma
tumi hR^idi tumi marma
tvaM hi praaNaaH shariire

Baahute tumi maa shakti
hR^idaye tumi maa bhakti
tomaara i pratimaa gaDi
mandire mandire

TvaM hi durgaa dashapraharaNadhaariNii
kamalaa kamaladala vihaariNii
vaaNii Vidyaadaayinii namaami tvaaM

Namaami kamalaaM amalaaM atulaaM
SujalaaM suphalaaM maataraM

ShyaamalaaM saralaaM susmitaaM bhuushhitaaM
DharaNiiM bharaNiiM maataraM

0 broke the Silence...wen wud U?: (+add yours?)